ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

СТАНДАРТИЗИРАНИ ТОВАРОВИ ПРОФИЛИ НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА 2022 г.

СТАНДАРТИЗИРАНИ ТОВАРОВИ ПРОФИЛИ НА ЕРМ ЗАПАД ЗА 2022 г.
15-минутен период на сетълмент

Важно!!!
Публикуват се във връзка с Пътна карта на "ЕСО" ЕАД за въвеждане на 15-минутен период на сетълмент.
При разработването на Стандартизираните товарови профили за 2022 г. (СТП) са взети предвид всички официални празници, като е спазен нормативно действащия принцип, ако празникът е в почивен ден, почивен да е следващият понеделник.

I

Битови клиенти

ERM_H1

Домакинства в градски райони
(битови потребители в градовете)
ERM_H1_Households_Urban_2022

ERM_H2

Домакинства в селски райони
(битови потребители в селски райони)
ERM_H2_Households_Rural_2022

 

 

II

Небитови клиенти

ERM_B1

Хранително-вкусова и земеделска промишленост
(магазини за хранителни стоки, цехове, пицарии, фурни, разсадници, бакалии, сладкарски изделия и др.)
ERM_B1_Food_ Agriculture_2022

ERM_B2

Високотехнологично производство
(производствени бази, цехове за производство, работилници, помпени станции и др.)
ERM_B2_High Tech_2022

ERM_B3

Нискотехнологично производство
(шивашки цехове, ателиета, дърводелни, малки производствени цехове, кланици и др.)
ERM_B3_Low Tech_2022

ERM_B4

Търговия на дребно/Дневен бизнес
(магазини, офиси и др.)
ERM_B4_Retail_Daily Business_2022

ERM_B5

Вечерен бизнес
(Ресторанти,игрални зали, кафета, дискотеки, барове и др.)
ERM_B5_Evening Business_2022

 

 

III

Улично осветление

ERM_S1

Обществено осветление
(улично осветление, паркови осветления и др.)
ERM_S1_Public lighting_2022

 

СТАНДАРТИЗИРАНИ ТОВАРОВИ ПРОФИЛИ НА ЕРМ ЗАПАД ЗА 2022 г.*

Важно!!!

При разработването на Стандартизираните товарови профили за 2022 г. (СТП) са взети предвид всички официални празници, като е спазен нормативно действащия принцип, ако празникът е в почивен ден, почивен да е следващият понеделник. В случай че МС оповести промени относно почивните дни през 2022 г., ЕРМ Запад ще актуализира СТП своевременно.

I

Битови клиенти

ERM_H1

Домакинства в градски райони

(битови потребители в градовете)

ERM_H1_Housholds_Urban_2022

ERM_H2

Домакинства в селски райони

(битови потребители в селски райони)

ERM_H2_Households_Rural_2022

   

II

Небитови клиенти

ERM_B1

Хранително-вкусова и земеделска промишленост

(магазини за хранителни стоки, цехове, пицарии, фурни, разсадници, бакалии, сладкарски изделия и др.)

ERM_B1_Food_ Agriculture_2022

ERM_B2

Високотехнологично производство

(производствени бази, цехове за производство, работилници, помпени станции и др.)

ERM_B2_High Tech_2022

ERM_B3

Нискотехнологично производство

(шивашки цехове, ателиета, дърводелни, малки производствени цехове, кланици и др.)

ERM_B3_Low Tech_2022

ERM_B4

Търговия на дребно/Дневен бизнес

(магазини, офиси и др.)

ERM_B4_Retail_Daily Business_2022

ERM_B5

Вечерен бизнес

(Ресторанти,игрални зали, кафета, дискотеки, барове и др.)

ERM_B5_Evening Business_2022

   

III

Улично осветление

ERM_S1

Обществено осветление

(улично осветление, паркови осветления и др.)

ERM_S1_Public lighting_2022