ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Ценоразпис 1

No

Наименование

Цена без ДДС лева

ДДС лева

Цена с ДДС лева

Срок за изпълнение /дни/

1.

Присъединяване на временни преместваеми обекти

 

 

 

7

1.1.

на страна ниско напрежение с директно измерване 

34,70

6,94

41,64

1.2.

на страна ниско напрежение с индиректно измерване 

110,25

22,05

132,3

1.3.

на страна средно напрежение 

110,25

22,05

132,3

2.

Смяна на тарифност при индиректно измерване от 1Т на 2Т, при съществуващ двутарифен електромер и липса на тарифен превключвател 

19,17

3,83

23,00*

7

3.

Смяна на тарифност от 2Т на 1Т 

19,17

3,83

23,00*

7

4.

Смяна на тарифност при индиректно измерване от 2Т или 3Т на по-ниска

19,17

3,83

23,00*

7

5.

Смяна на еднотарифен с двутарифен електромер и монтаж на тарифен превключвател 

19,17

3,83

23,00*

7

6.

Смяна на тарифност при индиректно измерване от 1Т или 2Т, на 3Т 

19,17

3,83

23,00*

7

7.

Смяна на тарифност при директно мерене

19,17

3,83

23

8.

Техническа проверка по искане на клиент

43,46

8,69

52,15

7

9.

Техническа проверка на СТИ (средство за търговско измерване) на място по искане на клиент

 

 

 

7

9.1.

- с индиректно измерване

 

 

 

 

- проверка без еталонен прибор

25,00

5,00

30,00*

 

- проверка с еталонен прибор

25,00

5,00

30,00*

5

9.2.

- с директно измерване 

 

 

 

7

 

- проверка без еталонен прибор

25,00

5,00

30,00*

 

- проверка с еталонен прибор 

25,00

5,00

30,00*

5

10.

Проверка на електромер по искане на клиент и съставяне на констативен протокол от метрологична експертиза на ГДМИУ

 

 

 

7

 

Цената се формира от 10.1+ 10.2 ( цена общо = цена на електроразпределителното дружество + цена ГДМИУ) 

 

 

 

10.1.

- За електроразпределително дружество

25,00

5,00

30,00*

10.2.

- За Българския институт по метрология/съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ на МС № 95 от 19.04.2013 г. Обн. ДВ. бр. 40 от 30 Април 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 85 от 24 Октомври 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 97 от 10 Декември 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 81 от 26 Септември 2023 г.

 

 

 

 

- електромери еднофазни 

90,00

 

90,00

 

- електромери трифазни

105,00

 

105,00

 

- електромери комбинирани трифазни за активна и реактивна енергия

195,00

 

195,00

11.

Контролно отчитане на СТИ (средство за търговско измерване) по искане на клиент

30,87

6,17

37,04

7

12.

Поставяне на допълнителна секция към електромерното табло за спомагателни устройства

96,82

19,36

116,18

7

13.

Възстановяване на ел. захранването на прекъснат за неплатена енергия клиент 

 

 

 

 

 

- от електромер или предпазител 

15,83

3,17

19,00*

1

 

- от външна мрежа 

19,17

3,83

23,00*

1

 

- от разпределителна уредба 

100,42

20,08

120,5

1

 

- чрез оперативно превключване

25,00

5,00

30,00*

7

14.

Експресно възстановяване на ел. захранването на прекъснат за неплатена енергия клиент (до края на работния ден; до 6 часа от часа на заплащане) 

 

 

 

6 часа

 

- от електромер или предпазител 

31,67

6,33

38,00*

 

- от външна мрежа 

38,33

7,67

46,00*

 

- от разпределителна уредба 

200,84

40,16

241

 

- чрез оперативно превключване 

50,83

10,17

61,00*

15.

Временно преустановяване на снабдяването с електрическа енергия по желание на клиент

 

 

 

7

 

- от електромер или предпазител

15,83

3,17

19,00*

 

- от външна мрежа

19,17

3,83

23,00*

 

- от разпределителна уредба

100,42

20,08

120,5

 

- чрез оперативно превключване 

25,00

5,00

30,00*

16.

Възстановяване на снабдяването с електрическа енергия по желание на клиент 

 

 

 

7

 

- от електромер или предпазител 

32,03

6,41

38,44

 

- от външна мрежа 

38,77

7,75

46,52

 

- от разпределителна уредба

100,42

20,08

120,5

 

- чрез оперативно превключване

129,7

25,94

155,64

17.

Прекратяване на регистрацията на потребител с преустановяване на ел. захранване и обезопасяване 

 

 

 

7

 

- при директно измерване от електромер 

37,07

7,41

44,48

 

- при директно измерване от външна мрежа 

54,66

10,93

65,59

 

- при индиректно измерване на НН 

85,64

17,13

102,77

 

- при индиректно измерване на СрН 

163,11

32,62

195,73

18.

Измерване качеството на електрическата енергия на ниво НН (продължителност седем денонощия

 

 

 

10

 

- еднофазно захранване 

31,67

6,33

38,00*

 

- трифазно захранване - директно измерване 

31,67

6,33

38,00*

 

- трифазно захранване - индиректно измерване 

31,67

6,33

38,00*

19.

Монтиране на средство за контролно измерване собственост на клиент 

 

 

 

7

 

- при директно измерване 

25,00

5,00

30,00* 

 

- при индиректно измерване на НН 

25,00

5,00

30,00* 

20.

Монтаж на електромер с профилово мерене по искане на клиент с предоставена мощност над 50 kW (в сила от 22.08.2019 г.)

 

 

 

30

 

- при директно измерване

544,38

108,88

653,26

 

- при индиректно измерване

532,92

106,58

639,50

 * Забележка: Цената е променена във връзка с изпълнение от протоколно решение №144/ 06.10.2010 г. на КЕВР