ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

За оператори на ЕСМ

Община Ихтиман - заповед за премахване на мрежите на кабелните оператори

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА РАЗПОЛАГАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ

Приложения към Общите Условия:

Приложение № 1 – Заявление за предоставяне на информация за съществуващи ЕСМ и сключване на индивидуален договор

Приложение № 2 - Заявление за проучване на техническа възможност за предоставяне на достъп до и ползване на стълбовната мрежа и подземната тръбна мрежа

Приложение № 3 – Заявление за предоставяне на договор за ползване

Приложение № 4 - Ценова листа

Приложение № 5 - Технически изисквания

Методика за документация

Приложения към методиката:

Приложение № 1 - Елементи на ЕСМ и физическа инфраструктура с описание на слоевете и блокове

Приложение № 2 - Техническа информация за геодезическо заснемане и данни за местоположение на физическата инфраструктура и ЕСМ

Приложение 3 - шаблонни dwt файлове в координатни системи с формат на  координати по избор

Шаблонен dwt файл във WGS 84 - географски координати

Шаблонен dwt файл в БГС 2005 - ККС 2005

Шаблонен dwt файл във WGS 84 - UTM 35N