ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Ценоразпис 2

 

Наименование

 Цена без ДДС лева

 ДДС лева

 Цена с ДДС лева

I.

Услуги по проучване и предоставяне на мрежи

1

Извършване на проучвателна работа по външно ел. захранване, даване на технически указания и издаване на удостоверение за мощност

1.1.

Цена на ЕРП до 15 KW

80,90

16,18

97,08

1.2.

Цена на ЕРП до 50 KW

96,31

19,26

115,57

1.3.

Цена на ЕРП до 100 KW

122,00

24,40

146,40

1.4.

Цена на ЕРП до 500 KW

211,92

42,38

254,30

1.5.

Цена на ЕРП до 1 000 KW

366,04

73,21

439,25

2

Извършване на проучвателна работа по външно ел.захранване, даване на технически указания и издаване на удостоверение за мощности над 1000 kW

 

Цената се формира от 2.1 + 2.2 (цена общо = цена електроразпределително дружество + цена "ЕСО" ЕАД)

2.1.

За електроразпределителното дружество

789,90

157,98

947,88

2.2.


За "ЕСО" ЕАД

3690,00  738,00 4428,00

3

Извършване на проучвателна работа по външно ел.захранване, даване на технически указания и издаване на удостоверение за мощности над 5000 kW

 

Цената се формира от 3.1 + 3.2 (цена общо = цена електроразпределително дружество + цена "ЕСО" ЕАД)

3.1.

За електроразпределителното дружество

944,03

188,81

1132,84


3.2.


За "ЕСО" ЕАД


3690,00


738,00


4428,00

4

Даване на техническа консултация на проектанти, указания по проектирането и корекция на проектите

4.1.

До 2 часа

61,64

12,33

73,97

4.2.

За всеки следващ час (лв./час)

30,82

6,16

36,98

5

Проучване на място с проекти и инвеститори по повод изготвяне на проектите и изпълнението им

5.1.

До 3 часа

96,31

19,26

115,57

5.2.

Над 3 часа

119,44

23,89

143,33

6

Участие в приемателна комисия

142,55

28,51

171,06

7

Представяне на данни от техническа картотека

7.1.

До 2 часа

61,64

12,33

73,97

7.2.

За всеки следващ час (лв./час)

30,82

6,16

36,98

8

Издаване на становище за 72 часова проба и за ДНСК

46,23

9,25

55,48

9

Съгласуване на ел. табла (лв. за ел.табло)

   

9.1.

Ел. табло НН

33,64

6,73

40,37

9.2.

Ел. табло СрН

45,15

9,03

54,18

10

Съгласуване на външно ел. захранване при присъединяване

61,64

12,33

73,97

11

Съгласуване скици, визи, устройствени планове и схеми

120,00

24,00

144,00

12

Съгласуване на работни проекти при изместване на енергийни съоръжения по чл. 73 от ЗУТ

80,90

16,18

97,08

13

Проучване на място с проекти и инвеститори по повод изместване на енергийни съоръжения по чл. 73 от ЗУТ

13.1.

До 3 часа

96,31

19,26

115,57

13.2.

Над 3 часа

119,44

23,89

143,33

II.

Услуги по експлоатация, ремонт и поддържане на мрежи

II.1.

Работи по мрежи СрН

Цена без ДДС

лева

ДДС

лева

Цена с ДДС

лева

1

Обход, оглед и ревизия на ЕЛ-СрН за 1км.

 
 

     - цена за обикновена услуга

99,50

19,90

119,40

 

     - цена за експресна услуга

199,01

39,80

238,81

2

Подмяна на изолаторна верига

     
 

     - цена за обикновена услуга

26,68

5,34

32,02

 

     - цена за експресна услуга

53,36

10,67

64,03

3

Подмяна на изолатор върху конзола

   
 

     - цена за обикновена услуга

22,93

4,59

27,52

 

     - цена за експресна услуга

45,87

9,17

55,04

4

Ремонт на мостово съединение

     
 

     - цена за обикновена услуга

18,02

3,60

21,62

 

     - цена за експресна услуга

36,04

7,21

43,25

5

Демонтаж на проводник за едно междустълбие на мрежа СрН за един проводник

 

     - цена за обикновена услуга

23,71

4,74

28,45

 

     - цена за експресна услуга

47,42

9,48

56,90

6

Подмяна на секционен разединител тип РОС

 
 

     - цена за обикновена услуга

294,96

58,99

353,95

 

     - цена за експресна услуга

589,92

117,98

707,90

7

Ремонт на секционен разединител тип РОС

 
 

     - цена за обикновена услуга

159,42

31,88

191,30

 

     - цена за експресна услуга

318,84

63,77

382,61

8

Възстановяване на скъсан проводник за 1 /една/ фаза за 1 /едно/ междустълбие на електропровод СрН

 

     - цена за обикновена услуга

48,14

9,63

57,77

 

     - цена за експресна услуга

96,28

19,26

115,54

9

Направа на изкоп за монтаж на кабелна муфа и полагане на кабел СрН за 1куб.м.

 

     - цена за обикновена услуга

61,52

12,30

73,82

 

     - цена за експресна услуга

123,05

24,61

147,66

10

Направа на кабелна муфа СрН /за три жила/

 
 

     - цена за обикновена услуга

303,85

60,77

364,62

 

     - цена за експресна услуга

607,69

121,54

729,23

11

Направа на кабелна глава СрН /комплект/

 
 

     - цена за обикновена услуга

128,27

25,65

153,92

 

     - цена за експресна услуга

256,54

51,31

307,85

12

Монтаж или подмяна на катоден отводител

 
 

     - цена за обикновена услуга

35,09

7,02

42,11

 

     - цена за експресна услуга

70,19

14,04

84,23

13

Локализиране на повреда въздушна мрежа СрН

 

     - цена за обикновена услуга

111,83

22,37

134,20

 

     - цена за експресна услуга

223,66

44,73

268,39

14

Изключване на електропровод и подготовка за работа по заявка на клиента

 

     - цена за обикновена услуга

38,48

7,70

46,18

 

     - цена за експресна услуга

76,96

15,39

92,35

15

Изправяне на наклонен стоманено-бетонен стълб

 

     - цена за обикновена услуга

167,58

33,52

201,10

 

     - цена за експресна услуга

335,16

67,03

402,19

16

Подмяна на стоманено-бетонен стълб

   
 

     - цена за обикновена услуга

308,07

61,61

369,68

 

     - цена за експресна услуга

616,13

123,23

739,36

17

Прикачване/откачване/ на отклонение ЕЛ/КЛ 20кV

 

     - цена за обикновена услуга

40,99

8,20

49,19

 

     - цена за експресна услуга

81,98

16,40

98,38

II.2.

Работи по мрежи НН

Цена без ДДС

лева

ДДС

лева

 Цена с ДДС

лева

18

Обезопасяване на работно място

     
 

     - цена за обикновена услуга

32,26

6,45

38,71

 

     - цена за експресна услуга

64,52

12,90

77,42

19

Подмяна на изолатор НН или монтаж на допълнителен такъв

 

     - цена за обикновена услуга

24,10

4,82

28,92

 

     - цена за експресна услуга

48,20

9,64

57,84

20

Монтаж на въздушно рекордоманно отклонение до 40м. дължина

 

     - цена за обикновена услуга

28,04

5,61

33,65

 

     - цена за експресна услуга

56,08

11,22

67,30

21

Монтаж на нов стълб НН

     
 

     - цена за обикновена услуга

246,99

49,40

296,39

 

     - цена за експресна услуга

493,97

98,79

592,76

22

Изместване на съществуващ стълб НН

   
 

     - цена за обикновена услуга

315,40

63,08

378,48

 

     - цена за експресна услуга

630,79

126,16

756,95

23

Възстановяване на скъсан проводник за 1/едно/ междустълбие 

 

     - цена за обикновена услуга

36,37

7,27

43,64

 

     - цена за експресна услуга

72,74

14,55

87,29

24

Монтаж на повторен заземител

     
 

     - цена за обикновена услуга

45,98

9,20

55,18

 

     - цена за експресна услуга

91,95

18,39

110,34

25

Демонтаж на проводник за 1 /едно/ междустълбие на мрежа НН за 1/еден/ проводник

 

     - цена за обикновена услуга

20,23

4,05

24,28

 

     - цена за експресна услуга

40,47

8,09

48,56

26

Направа на кабелна муфа НН

     
 

     - цена за обикновена услуга

156,48

31,30

187,78

 

     - цена за експресна услуга

312,95

62,59

375,54

27

Направа на кабелна глава НН

     
 

     - цена за обикновена услуга

54,81

10,96

65,77

 

     - цена за експресна услуга

109,61

21,92

131,53

28

Монтаж на разпределителна касета НН с направа на фундамент

 

     - цена за обикновена услуга

293,30

58,66

351,96

 

     - цена за експресна услуга

586,59

117,32

703,91

29

Локализиране на повреда в мрежа НН

   
 

     - цена за обикновена услуга

58,03

11,61

69,64

 

     - цена за експресна услуга

116,05

23,21

139,26

30

Подмяна на изгорял предпазител НН

   
 

     - цена за обикновена услуга

7,07

1,41

8,48

 

     - цена за експресна услуга

14,15

2,83

16,98

31

Монтаж на абонатна конзола НН

     
 

     - цена за обикновена услуга

22,88

4,58

27,46

 

     - цена за експресна услуга

45,75

9,15

54,90

32

Изправяне на наклонен стълб НН

     
 

     - цена за обикновена услуга

154,14

30,83

184,97

 

     - цена за експресна услуга

308,29

61,66

369,95

33

Монтаж на осветително тяло за улично осветление

 

     - цена за обикновена услуга

29,93

5,99

35,92

 

     - цена за експресна услуга

59,86

11,97

71,83

34

Ремонт на осветително тяло за улично осветление

 

     - цена за обикновена услуга

22,93

4,59

27,52

 

     - цена за експресна услуга

45,87

9,17

55,04

35

Подмяна на лампа за улично осветление

   
 

     - цена за обикновена услуга

13,60

2,72

16,32

 

     - цена за експресна услуга

27,21

5,44

32,65

36

Прикачване/откачване/ на рекордоманно отклонение

 

     - цена за обикновена услуга

17,90

3,58

21,48

 

     - цена за експресна услуга

35,80

7,16

42,96

II.3.

Трансформаторни постове и възлови станции

Цена без ДДС

лева

ДДС

лева

 Цена с ДДС

лева

37

Обезопасяване на работно място и допускане до работа

 

     - цена за обикновена услуга

43,26

8,65

51,91

 

     - цена за експресна услуга

86,51

17,30

103,81

38

Оглед на съоръженията в ТП

     
 

     - цена за обикновена услуга

18,27

3,65

21,92

 

     - цена за експресна услуга

36,54

7,31

43,85

39

Подмяна на подпорен изолатор за 1 /един/ брой

 

     - цена за обикновена услуга

32,59

6,52

39,11

 

     - цена за експресна услуга

65,19

13,04

78,23

40

Подмяна на проходен изолатор

     
 

     - цена за обикновена услуга

55,86

11,17

67,03

 

     - цена за експресна услуга

111,72

22,34

134,06

41

Подмяна на ножов разединител

     
 

     - цена за обикновена услуга

162,47

32,49

194,96

 

     - цена за експресна услуга

324,95

64,99

389,94

42

Подмяна на стойка за предпазители за 1/една/ фаза

 

     - цена за обикновена услуга

22,66

4,53

27,19

 

     - цена за експресна услуга

45,31

9,06

54,37

43

Монтаж на мощностен разединител

     
 

     - цена за обикновена услуга

279,86

55,97

335,83

 

     - цена за експресна услуга

559,72

111,94

671,66

44

Подмяна на силов трансформатор:

     
 

до 630 кVА - обикновена услуга

216,78

43,36

260,14

 

до 630 кVА - експресна услуга

433,56

86,71

520,27

 

над 630 кVА - обикновена услуга

242,10

48,42

290,52

 

над 630 кVА - експресна услуга

484,20

96,84

581,04

45

Доливане на масло на силов трансформатор

 
 

     - цена за обикновена услуга

17,01

3,40

20,41

 

     - цена за експресна услуга

34,02

6,80

40,82

46

Подмяна на табло НН в трафопоста

     
 

     - цена за обикновена услуга

234,99

47,00

281,99

 

     - цена за експресна услуга

469,98

94,00

563,98

47

Ремонт и възстановяване на изводно поле НН в табла НН

 

     - цена за обикновена услуга

99,50

19,90

119,40

 

     - цена за експресна услуга

199,01

39,80

238,81

48

Подмяна на високоволтов предпазител

   
 

     - цена за обикновена услуга

8,61

1,72

10,33

 

     - цена за експресна услуга

17,21

3,44

20,65

49

Подмяна на ОЖ табели в ТП

     
 

     - цена за обикновена услуга

15,79

3,16

18,95

 

     - цена за експресна услуга

31,57

6,31

37,88

50

Почистване на съоръженията в ТП за едно присъединяване 

 

     - цена за обикновена услуга

30,54

6,11

36,65

 

     - цена за експресна услуга

61,08

12,22

73,30

51

Профилактика на ТП

     
 

С една трансформаторна машина СрН/НН

149,26

29,85

179,11

 

С две трансформаторна машина СрН/НН

199,01

39,80

238,81

 

С три трансформаторна машина СрН/НН

248,76

49,75

298,51

52

Двустранно споразумение за съвместна техническа експлоатация - на месец

120,00

24,00

144,00

II.4.

Лабораторни услуги

Цена без ДДС

лева

ДДС

лева

 Цена с ДДС

лева

53

Намиране на кабелна повреда СрН и НН:

 Извършва се по методика и остойностяване 

 

до 1км. дължина на кабела

 Извършва се по методика и остойностяване 

 

над 1км. дължина на кабела

 Извършва се по методика и остойностяване 

54

Изпитание на кабел СрН с повишено напрежение

 Извършва се по методика и остойностяване 

55

Сфазиране на кабели СрН

 Извършва се по методика и остойностяване 

56

Сфазиране на кабели НН

 Извършва се по методика и остойностяване 

57

Определяне трасе на кабелна линия

 Извършва се по методика и остойностяване 

58

Уточняване на кабел в сноп от кабели

 Извършва се по методика и остойностяване 

59

Високоволтови изпитания на: диелектрични ръкавици, диелектрични боти и диелектрични килимчета

 Извършва се по методика и остойностяване 

60

Високоволтови изпитания на щанги

 Извършва се по методика и остойностяване 

61

Високоволтови изпитания на изолационни поставки

 Извършва се по методика и остойностяване 

62

Високоволтови изпитания на указатели за напрежение

 Извършва се по методика и остойностяване 

63

Високоволтови изпитания на вентилни отводи-

 Извършва се по методика и остойностяване 

 

20кV

 Извършва се по методика и остойностяване 

 

110кV

 Извършва се по методика и остойностяване 

 

400кV

 Извършва се по методика и остойностяване 

64

Трансформатори измерителни - токови

 Извършва се по методика и остойностяване 

65

Трансформатори измерителни - напреженови еднополюсни

 Извършва се по методика и остойностяване 

66

Трансформатори измерителни - напреженови двуполюсни

 Извършва се по методика и остойностяване 

67

При заявка за специални изпитания

 Извършва се по методика и остойностяване 

III.

Допълнителни услуги

     

No

Наименование на услугата

Цена без ДДС

лева

ДДС

лева

 Цена с ДДС

лева

1

Изготвяне на товаров график за електромер

 
 

Седмичен

22,90

4,58

27,48

 

Месечен

34,35

6,87

41,22

2

Прекъсване на преноса на ЕЕ по искане на търговец на ЕЕ

 

от електромер

11,45

2,29

13,74

 

от стълб

49,75

9,95

59,70

 

с оперативно превключване 

99,50

19,90

119,40

3

Възстановяване на преноса на ЕЕ по искане на търговец на ЕЕ

 

от електромер

11,45

2,29

13,74

 

от стълб

49,75

9,95

59,70

 

с оперативно превключване 

99,50

19,90

119,40

4

Експресно възстановяване на преноса на ЕЕ по искане на търговец на ЕЕ

 

от електромер

22,90

4,58

27,48

 

от стълб

99,50

19,90

119,40

 

с оперативно превключване 

199,01

39,80

238,81

5

Прекъсване/възстановяване на преноса на ЕЕ на крайни клиенти по искане на оператора на електроразпределителната мрежа

 

от електромер

22,90

4,58

27,48

 

от стълб

99,50

19,90

119,40

 

с оперативно превключване 

199,01

39,80

238,81

6

Прекъсване/Експресно възстановяване на преноса на ЕЕ за крайни клиенти, прекъснати по искане на оператора на електроразпределителната мрежа

 

от електромер

34,35

6,87

41,22

 

от стълб

149,25

29,85

179,10

 

с оперативно превключване 

298,50

59,70

358,20

7

Добавка Извън работно време

20,02

4,00

24,02

8

Обучение по безопасни условия на труд и провеждане на изпит, издаване на удостоверение за квалификационна група /цената е за един човек/

 

от 1 до 10 човека

45,00

9,00

54,00

 

от 11 до 50 човека

40,00

8,00

48,00

 

от 51 до 100 човека

35,00

7,00

42,00

 

над 100 човека

30,00

6,00

36,00

9

Измерване на вибрации и шум

43,76

8,75

52,51

10

Издаване на справка - дубликат на фактура /битов и небитов клиент/

8,31

1,66

9,97

11

Издаване на справка - удостоверение /битов и небитов клиент/

11,08

2,22

13,30

12

Издаване на справка – за потребление за период до 36 месеца от искането /за битов и небитов клиент/ 

11,08

2,22

13,30

13

Издаване на справка за смущенията в електрозахранването за период до 3 месеца

14

Издаване на справка за смущенията в електрозахранването за период от 3 до 6 месеца

3,54

0,71

4,25

15

Издаване на справка за смущенията в електрозахранването за период от 6 до 12 месеца

7,08

1,42

8,50

16

Издаване на справка за смущенията в електрозахранването за период над 12 месеца

14,16

2,83

16,99

17

Използване на специализирана техника /автовишки, камиони, багери, ATV и др./

 извършва се по методика и остойностяване 

 

* Цените са само за услугата, цената на материалите се заплаща отделно.

* Срок за започване след заявяване на услугата: