ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Методики

- Методика за привеждане на измерени данни на ниво ниско напрежение за доставена ел. енергия на обект към мястото на присъединяване на същия на ниво средно напрежение или към по-високата страна на трансформатора

- Методика за подземни кабелни електроразпределителни мрежи СрН

- Методика за техническа политика за просеки

- Методика за електромерни табла - приложение към предварителен договор за присъединяване

- Методика за трансформаторни постове - приложение 2 към предварителен договор за присъединяване

- Методика за правила за геодезическо заснемане

- Методика за електромерни табла

- Методика за въвеждане на дистанционно управляеми елементи и дистанционна сигнализация при аварийни състояния в ЕРМ