ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Решения на КЕВР, свързани с лицензионната дейност

 • Правила за управление на електроразпределителните мрежи
 • Правила за измерване на количеството електрическа енергия
 • Правила за търговия с електрическа енергия
 • Решение за цените № 17 от 28.06.2012 г.
 • Решение за цените № 33 от 14.09.2012 г.
 • Решение за цените № 7 от 20.05.2013 г.
 • Решение за цените № 12 от 30.06.2014 г.
 • Решение за цените № 27 от 31.07.2015 г.
 • Решение за цените № 19 от 30.06.2016 г.
 • Решение за цените № 19 от 01.07.2017 г.
 • Решение за цените № 11 от 01.07.2018 г.
 • Решение за цените № 19 от 01.07.2019 г.
 • Решение за цените № 29 от 01.07.2020 г.
 • Решение за цените № 27 от 01.07.2021 г.