ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

СТАНДАРТИЗИРАНИ ТОВАРОВИ ПРОФИЛИ НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА 2021 г.

СТАНДАРТИЗИРАНИ ТОВАРОВИ ПРОФИЛИ НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА 2021 г.

Важно!!!

При разработването на Стандартизираните товарови профили за 2021 г. (СТП) са взети предвид всички официални празници, като е спазен нормативно действащия принцип, ако празникът е в почивен ден, почивен да е следващият понеделник. В случай че МС оповести промени относно почивните дни през 2021 г., ЕРМ Запад ще актуализира СТП своевременно.

I

Битови клиенти

CEZ_H1

Домакинства в градски райони

(битови потребители в градовете)

CEZ_H1_Housholds_Urban_2021

CEZ_H2

Домакинства в селски райони

(битови потребители в селски райони)

CEZ_H2_Households_Rural_2021

   

II

Небитови клиенти

CEZ_B1

Хранително-вкусова и земеделска промишленост

(магазини за хранителни стоки, цехове, пицарии, фурни, разсадници, бакалии, сладкарски изделия и др.)

CEZ_B1_Food_ Agriculture_2021

CEZ_B2

Високотехнологично производство

(производствени бази, цехове за производство, работилници, помпени станции и др.)

CEZ_B2_High Tech_2021

CEZ_B3

Нискотехнологично производство

(шивашки цехове, ателиета, дърводелни, малки производствени цехове, кланици и др.)

CEZ_B3_Low Tech_2021

CEZ_B4

Търговия на дребно/Дневен бизнес

(магазини, офиси и др.)

CEZ_B4_Retail_Daily Business_2021

CEZ_B5

Вечерен бизнес

(Ресторанти,игрални зали, кафета, дискотеки, барове и др.)

CEZ_B5_Evening Business_2021

   

III

Улично осветление

CEZ_S1

Обществено осветление

(улично осветление, паркови осветления и др.)

CEZ_S1_Public lighting_2021