ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

СТАНДАРТИЗИРАНИ ТОВАРОВИ ПРОФИЛИ НА „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД ЗА 2018 г.

СТАНДАРТИЗИРАНИ ТОВАРОВИ ПРОФИЛИ НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА 2018 г.*
Важно!!!
При разработването на Стандартизираните товарови профили за 2018 г. (СТП) са взети предвид всички официални празници, като е спазен нормативно действащия принцип, ако празникът е в почивен ден, почивен да е следващият понеделник. В случай че МС оповести промени относно почивните дни през 2018 г., "ЧЕЗ Разпределение България" АД ще актуализира СТП своевременно.
I Битови клиенти
CEZ_H1  Домакинства в градски райони
(битови потребители в градовете)
CEZ_H1_Housholds_Urban_2018.xlsx
CEZ_H2  Домакинства в селски райони
(битови потребители в селски райони)
CEZ_H2_Households_Rural_2018
   
II Небитови клиенти
CEZ_B1  Хранително-вкусова и земеделска промишленост
(магазини за хранителни стоки, цехове, пицарии, фурни, разсадници, бакалии, сладкарски изделия и др.)
CEZ_B1_Food_ Agriculture_2018
CEZ_B2  Високотехнологично производство
(производствени бази, цехове за производство, работилници, помпени станции и др.)
CEZ_B2_High Tech_2018
CEZ_B3  Нискотехнологично производство
(шивашки цехове, ателиета, дърводелни, малки производствени цехове, кланици и др.)
CEZ_B3_Low Tech_2018
CEZ_B4  Търговия на дребно/Дневен бизнес
(магазини, офиси и др.)
CEZ_B4_Retail_Daily Business_2018
CEZ_B5  Вечерен бизнес
(Ресторанти,игрални зали, кафета, дискотеки, барове и др.)
CEZ_B5_Evening Business_2018
   
III Улично осветление
CEZ_S1  Обществено осветление
(улично осветление, паркови осветления и др.)
CEZ_S1_Public lighting_2018