ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

За учебния център

Техническият учебен център на ЕРМ Запад е изграден на територия от 3400 кв. метра и разполага с технически полигон с реална електроразпределителна мрежа и напълно оборудвани специализирани учебни зали. Центърът притежава модерна база за провеждане на обучения в реална среда с цел квалификация и преквалификация както на служители на дружеството, така и на външни лица.

Център за професионално обучение „Енергия“ към ЕРМ Запад e лицензиран с лицензия №2018121441 от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). В него се извършва и удостоверява  професионално обучение и придобиване на степен на професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение по 8 професии и 12 специалности в областта на електроенергетиката, екологията, информационните технологии, заваряването и подемно-транспортната техника.

В партньорство с образователните институции в центъра се приемат групи от ученици и студенти от профилирани учебни заведения, предлагат се фирмени и индивидуални обучения, повишава се квалификацията на служителите на дружеството и се създават единни стандарти за работа, които да водят до европейско качество на обслужването в сектора. Учебните зали и полигон се предлагат и под наем за външни обучения.

ЗАЩО ДА ДОЙДЕТЕ ПРИ НАС?

Получавате възможности за:
• Решения за избор на професия и развитие на кариера в електроенергетиката
• Обучение в бизнес среда и изграждане на основа, която дава спокойствие, увереност и много по-кратък период на адаптация при стартиране на работа в дружеството
• Придобиване на професионални знания и практически опит във водеща компания в енергетиката и най-голямото електроразпределително дружество в България
• Реализация на пазара на труда или създаване на собствен бизнес
• Професионална квалификация и преквалификация – след проведено обучение и съответната проверка на знанията

Ние издаваме:
• Удостоверение за професионална квалификация
• Свидетелство за професионална квалификация
• Свидетелство за правоспособност, в зависимост от професионалния курс
• Удостоверение за придобита квалификационна група по електробезопасност до и над 1000 V

 

Как да ни намерите:
гр. София, ул. "Адам Мицкевич" 2А
meglena.velinova@ermzapad.bg

Меглена Велинова
Ръководител на Техническия учебен център