ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Обучения и курсове

Център за професионално обучение „Енергия“, с лицензия № 2018121441 от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), предоставя обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по следните професии или част от тях:


• Електротехник
• Електромонтьор
• Техник на енергийни съоръжения и инсталации
• Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации
• Техник по подемно-транспортна техника
• Заварчик
• Еколог
• Оператор информационно осигуряване

Курсове:


• Придобиване, поддържане и повишаване на квалификационна група по електробезопасност (I, II, III, IV и V)
• Здравословни и безопасни условия на труд – прилагане на ЗБУТ
• По заявка на работодатели и физически лица, съгласно потребностите им, свързани с лицензираните професии