ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Капацитет на ЕРМ Запад за ВЕИ производители

Проверка за наличие на капацитет

Изберете търсената област, община и населено място, за да проверите наличието или липсата на свободен капацитет

Последно обновено на 06.02.2024

Присъединяването на нови обекти се извършва по Наредба 6 за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи при спазване изискванията на:

- ПУЕЕС (Правила за управление на електроенергийната система);

- НАРЕДБА 3 (За устройството на електрическите уредби и електропроводните линии);

- Регламент (ЕС) 2016/631 (Мрежов кодекс с изискванията за присъединяване на производителите на електроенергия към електроенергийната мрежа);

- Регламент (ЕС) 2016/1388 (Мрежов кодекс относно присъединяването на потребители);

- ПИКЕЕ (Правила за измерване на количеството електрическа енергия).

Потенциалните инвеститори трябва да подадат „Заявление за проучване за присъединяване на производител на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа“