ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Преустановяване и възстановяване на пренос по заявка на търговец на електрическа енергия

Инструкция за реда и условията за извършване от ЕРМ Запад на преустановяване и възстановяване на преноса на електрическа енергия към краен клиент по заявка на доставчик на електрическа енергия

Приложение № 1 – Указания за използване на уеб приложение „Електронна заявка за преустановяване/възстановяване преноса на електрическа енергия“

Приложение № 2 – Техническо описание на уведомленията, изпращани от Мрежовия оператор в различните етапи на изпълнението на услугата за един обект

 

Преустановяването и възстановяването на преноса на електрическа енергия по заявка на търговец са платени услуги. Цените на услугите са определени в зависимост от начина на техническото изпълнение и са посочени в Ценоразпис № 2 на услугите, свързани с лицензионната дейност на мрежовия оператор.

Преустановяване на преноса на ЕЕ по искане на Търговец на ЕЕ
 Цена без ДДС

от електромер

                          11.45 лв.

от стълб

                          49.75 лв.

с оперативно превключване

                          99.50 лв.

Възстановяване на преноса на ЕЕ по искане на Търговец на ЕЕ

 Цена без ДДС

от електромер

                          11.45 лв.

от стълб

                          49.75 лв.

с оперативно превключване

                          99.50 лв.