ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

23 март 2022

Еврохолд вече притежава 99% от ЧЕЗ Разпределение и 97% от ЧЕЗ Електро

Енергийният подхолдинг на Еврохолд България АД - Eastern  European Electric Company B.V. (EEEC), който придоби дружествата на ЧЕЗ Груп в  България през 2021 г., увеличава дела си в ЧЕЗ Разпределение България АД и ЧЕЗ  Електро България АД до съответно близо 99% и 97% от капитала.   Увеличеното участие е резултат от сделки на Българската фондова борса (БФБ) на 18  март на обща стойност над 100 млн. лв. На тази дата EEEC е придобила 207 107 акции  (10.74% от капитала) на ЧЕЗ Разпределение и 1 379 акции (27.58% от капитала) на ЧЕЗ  Електро.  

EEEC ще отправи търгово предложение за придобиване на остатъчните акции в двете  енергийни дружества. Предложението ще бъде внесено за разглеждане в Комисията за  финансов надзор в законовия 14-дневен срок. Мажоритарният акционер също така  възнамерява да предприеме действия по отписване на двете дружества от регистъра  на публичните дружества и БФБ по законоустановения ред.  EEEC придоби седем дружества на чешката ЧЕЗ Груп за 335 млн. евро през юли 2021  г. След транзакцията холдингът стана собственик на 67% от най-големия дистрибутор  (ЧЕЗ Разпределение) и доставчик (ЧЕЗ Електро) на електрическа енергия в България,  както и 100% от най-големия търговец в сектора (ЧЕЗ Трейд). EEEC придоби също  компания за ИКТ услуги, соларен парк, производствена мощност за енергия от биомаса,  както и дружеството, което координираше дейността на всички подразделения на ЧЕЗ  Груп в България.

По-късно през октомври енергийният подхолдинг на Еврохолд отправи търгово  предложение за остатъчните 33% от капитала на ЧЕЗ Разпределение и ЧЕЗ Електро за  близо 230 млн. лв. В резултат EEEC увеличи участието си в двете компании до  съответно 88.2% и 69.3% от капитала.

Електрохолд ще е новото име на дружествата на ЧЕЗ в България от края на април 2022  г. Операторът на електроразпределителната мрежа в Западна България - ЧЕЗ  Разпределение, ще се нарича Електроразпределителни мрежи Запад АД (ЕРМ Запад  АД). Електрохолд България ЕООД ще е правоприемник на ЧЕЗ България ЕООД,  Електрохолд Продажби АД - на ЧЕЗ Електро България АД, Електрохолд Трейд ЕАД ще  е името на ЧЕЗ Трейд България ЕАД, а дружеството за осигуряване на ИКТ услуги ще  се нарича Електрохолд ИКТ ЕАД. Новите имена и лога на публичните ЧЕЗ  Разпределение и ЧЕЗ Електро трябва да бъдат одобрени от акционерите на общи  събрания в края на април.