ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

20 11-1 Кабелна арматура СрН

20 11 11zz - Полимерни съединителни муфи СрН, студеносвиваеми

20 11 12zz - Полимерни кабелни глави СрН, студеносвиваеми, за открит монтаж

20 11 13zz - Полимерни кабелни глави СрН, студеносвиваеми, за закрит монтаж

20 11 18zz - Електроизолационни ленти за силови кабели СрН

20 11 34zz - Щепселни кабелни глави за КРУ

20 11 46zz - Преходни съединителни муфи СрН

20 11 61zz - Силиконови съединителни муфи СрН, студеносвиваеми

20 11 62zz - Силиконови кабелни глави СрН, студеносвиваеми, за открит монтаж

20 11 63zz - Силиконови кабелни глави СрН, студеносвиваеми, за закрит монтаж