ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Тримесечен финансов отчет за второ тримесечие на 2022 г.

Вътрешна информация

Междинен доклад

Декларация от членовете на УС

Допълнителна информация

Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596/2014 г.

Декларация от съставителя на междинния шестмесечен финансов отчет

Корпоративна информация

Междинен индивидуален отчет

Справки годишни и шестмесечни на индивидуална основа в pdf

Справки за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия в xls