ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2022 г.

Вътрешна информация по приложение 4 от Наредба 2

Консолидиран междинен доклад за дейността

Декларация от членовете на УС

Допълнителна информация за първо шестмесечие

Вътрешна информация по чл. 7 по Регламент 596/2014

Декларация от директор Дирекция Финансово счетоводство

КФН справки - pdf формат

КФН справки – xlsx формат

Корпоративна информация

Консолидиран отчет за периода до 30 юни 2022 г.