ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Финансов отчет за първо тримесечие на 2022 г.

Вътрешна информация по Приложение № 4 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първо тримесечие на 2022 г.

Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за първо тримесечие на 2022 г.

Декларация

Декларация на съставител

КФН справки на ЧЕЗ Разпределение към 31.03.2022 г.- excel формат

КФН справки на ЧЕЗ Разпределение към 31.03.2022 г.- pdf формат