ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

02 юни 2021

Ремонт на ЕСО налага изключване на електрозахранването в населени места от област Кюстендил

 

Във връзка с неотложна подмяна на мълниезащитно въже по мрежа високо напрежение, която е собственост на държавния „Електроенергиен системен оператор“ (ЕСО), се налага временно изключване на извод 110 kV. В резултат, за периода 04-17 юни,  ще бъдат извършвани прекъсвания на електрозахранването в населени места от област Кюстендил:

На 04.06.2021 г. от 8:00 ч. до 18:00 ч. без електрозахранване ще останат с. Горна Козница и части от с. Коркина, общ. Бобов дол.
На 05 и 06.06.2021 г. от 8:00 ч. до 18:00 ч. без захранване ще останат селата Горна Козница, Коркина и Новоселяне, общ. Бобов дол.
На 07.06.2021 г. от 8:00 ч. до 18:00 ч. без захранване ще останат с. Бабинска река, общ. Бобов дол и с. Коняво, с. Цървеняно, общ. Кюстендил.
На 08, 10 и 11.06.2021г. от 8:00 ч. до 18:00 ч. без захранване ще остане с. Бабинска река, общ. Бобов дол.
На 07, 08, 10 и 11.06.2021 г. временни прекъсвания на захранването ще има от 8:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:00 ч. до 18:00 ч. в селата Мало село, Големо село, Мламолово, Долистово, Паничарево, Шатрово, Мали Върбовник, Голем Върбовник, Локвата, Блато, общ. Бобов дол; БалановоРЕ Палатово, Дяково, Пиперево, Блатино, бензиностанция ОМВ, Арматурен завод Пиперево, общ. Дупница; Циклово, общ. Бобошево; Мръводол, Пастух, общ. Невестино.
На 07, 08, 10 и 11.06.2021 г. от 8:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:00 ч. до 18:00 ч. ще има временно прекъсване на напрежението селата Горна Козница, Коркина , Новоселяне, Бабини, Мала Фуча и Голема Фуча, общ. Бобов дол.
На 11.06.2021 г. временни прекъсвания на захранването ще има от 8:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:00 ч. до 18:00 ч. в селата Мало село, Големо село, Мламолово, Долистово, Паничарево, Шатрово, Мали Върбовник, Голем Върбовник, Локвата,  Блато, общ. Бобов дол; с. Баланово, общ. Дупница; с. Циклово, общ. Бобошево; с. Мръводол, с. Пастух, общ. Невестино.
На 15.06.2021 г. от 8:00 ч. до 18:00 ч. без захранване ще останат селата Ябълково, Гърбино и  Полска Скакавица, общ. Кюстендил.
На 17.06.2021 г. от 8:00 ч. до 18:00 ч. без захранване ще остане местност Николичевски Път и местност Дренов дол, гр. Кюстендил.

публикувано
 
Юни 2021