ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

01 август 2023

Променя се графикът на отчитане на електромери в два района на Столична община и части от общини в областите Благоевград, Враца, Плевен и Софийска

ЕРМ Запад продължава дейностите по въвеждане на системата за дистанционно отчитане на средствата за търговско измерване като част от модернизацията, развитието и усъвършенстването на електроразпределителната мрежа на територията на Западна България.

Това налага от август 2023 г. да бъде променен графикът за отчитане на клиенти на Електрохолд Продажби в райони Люлин и Връбница на Столична община и от населени места на територията на общини Ботевград и Своге в Софийска област; общини Банско, Белица, Разлог и Якоруда в Благоевградска област; общини Бяла Слатина, Мездра и Роман в област Враца и община Плевен в Плевенска област.

От страна на ЕРМ Запад ще бъде спазван 31-дневният срок за отчитане на данните. Поради спецификата на планираните дейности е възможно еднократно на част от клиентите на Електрохолд Продажби в посочените райони да бъдат извършени два отчета на показанията в рамките на един месец за два различни отчетни периода като единият период ще обхваща до 31 дни, а другият ще е по-кратък, както се вижда от примера по-долу: