ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

21 септември 2020

Потребителският съвет към ЧЕЗ: Опитът и надеждността на доставчика ще гарантират спокойствие на клиентите на свободен пазар

Небитовите потребители на електроенергия, които от 1 октомври трябва да излязат на свободен пазар, нямат достатъчно информация и трудно се ориентират в стъпките, процесите и многообразието от доставчици, смятат членовете на Потребителския съвет към ЧЕЗ България. Това създава основания за притеснение от прилагането на некоректни практики и измами от нелоялни търговци, предупредиха участниците в съвета на заседание на 18 септември, в което се включиха водещи експертни и потребителски организации.

Тодор Матев, директор „Продажби на дребно“ в „ЧЕЗ Електро България“ АД, подробно описа процеса на смяна на доставчик. Специално внимание той отдели на спецификата – какви документи трябва да бъдат подготвени и в какви срокове да бъдат подадени. Въз основа на досегашния опит бяха разгледани основните рискове и бяха предложени 10 правила за успешно преминаване на свободен пазар.

Клиентите в Западна България, които не са избрали свой търговец на свободен пазар след 1 октомври, няма да останат без електроенергия. ЧЕЗ Електро ще продължи да ги снабдява по служебно определени от дружеството цени, отговарящи на изискванията на бизнеса за оптимизиране на разходите за електроенергия. ЧЕЗ Електро е стабилен и лоялен партньор, който вече 13 години отговаря на нуждите на клиентите си, както на регулиран, така и на свободен пазар“, подчерта Тодор Матев. 

„При избор на доставчик клиентите не трябва да бързат, а внимателно да разгледат различните оферти. Цената не е единственият фактор за взимане на решение. Не по-малко съществени са сигурността на доставката, начинът на плащане, материално-техническата обезпеченост за обслужване на клиентите“, заяви Емил Георгиев, председател на Федерацията на потребителите в България.

Владимир Дичев, изпълнителен директор на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, подчерта значението на големите европейски енергийни пазари за определяне на борсовата цена на електроенергията в България. Влиянието на тези пазари дава защита на крайните клиенти срещу резки ценови промени. ЧЕЗ Трейд е първият лицензиран търговец на електроенергия в България от 2005 г.

Потребителският съвет е създаден през 2013 г. като консултативен орган, който да анализира и разглежда практиките, касаещи крайните битови клиенти на електроенергия пазар. Негови членове са Българска национална асоциация Активни потребители, Федерация на потребителите в България, Независим съюз на потребителите в България, Институтът за енергиен мениджмънт, Европейски потребителски център, Валентин Колев, декан на Факултета по електротехника към ТУ София, както и по един представител на лицензираните компании на ЧЕЗ в България – ЧЕЗ Разпределение и ЧЕЗ Електро.

 

ЗА КАКВО ДА СЕ ВНИМАВА ПРИ ИЗБОР НА ТЪРГОВЕЦ

1. Проверете внимателно условията на офертата и договора. Не бързайте да подписвате. Обърнете внимание какъв е срокът на договора и условията за прекратяването му, има ли възможност за промяна на цената, има ли изисквания за обезпечение на плащането, скрити такси и други.  

2. Сравнете цените. Те могат да бъдат фиксирани или променливи. Попитайте дали в тях са включени разходите за балансиране, такса „задължение към обществото и други.

3. Получаването на месечна фактура. Информирайте се за това дали ще получавате хартиена и/или електронна и какви детайли/ приложения за обектите ще съдържа тя.

4. Проверете сроковете за плащане. Обърнете внимание дали те не са едва 3-5 дни, което ще Ви притесни. Попитайте дали дават възможност за разсрочване, ако имате затруднения с покриването на задълженията.

5. Поинтересувайте се какви са начините на плащане. Възможно е те да бъдат твърде ограничени и да доведат до допълнителни разходи.

6. Попитайте с какви канали за обслужване разполага търговецът. Важно е да разберете дали той има мрежа от центрове/офиси за клиенти, кол център, на който можете да се свържете по всяко време, корпоративен сайт. Посетете ги предварително.

7. Необходимо е да познавате търговеца. Потърсете предварително информация за него от официални или независими източници. Поискайте мнение от познат, който вече има договор с него.

8. Обърнете внимание на надеждността и финансовата стабилност на доставчика. Фиксирането на цената по договора с клиента изисква опит, висока ликвидност и достъп до пазара на едро от страна на търговеца. Проучете с какъв капитал разполага търговецът и на кои пазари на едро участва.

9. Не се доверявайте на всеки, който се представя за служител на търговец. Поискайте представителят на търговеца да се идентифицира. Не е изключено измамници да се представят за търговци на електроенергия.

10. Защитени ли са личните ви данни. Поинтересувайте се дали търговецът спазва Регламента за защита на личните данни и дали има капацитета и опита да осигури защита на личната Ви информация.

 

 

 

публикувано
 
Септември 2020