ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

10 май 2024

Подмяна на оборудване на ЕСО може да доведе до смущения на електрозахранването в община Червен бряг

Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведоми ЕРМ Запад, че на 14 май 2024 г. ще осъществи подмяна на оборудване на електропровод 110 kV „Броня“ към подстанция „Червен бряг“.

Поради дейностите по съоръжението, собственост на ЕСО, на 14 май 2024 г. в интервала от 08:00 ч. до 16:00 ч. са възможни смущения на електрозахранването на територията на гр. Червен бряг и в селата Бресте, Горник, Реселец, Рупци и Сухаче в община Червен бряг, област Плевен.

Подмяната на оборудване на електропровода на ЕСО налага прекъсване на електрозахранването на 14 май 2024 г. за периода от 09:00 ч. до 14:30 ч. в района на гр. Червен бряг, както следва: ж. к. „Победа, Пети квартал, източната част на града – между улиците „Тома Петков“, „Дойран“, „Яне Сандански“, „Княз Борис първи“ и  района между улици „Васил Априлов“, „Радомирска“, „Христо Ботев“ и „Искър“.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.