ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

30 март 2021

Петър Холаковски: Опасно е България да изостане в прехода към дигитална енергетика

Г-н Холаковски, какъв е ефектът на пандемията върху дейност като електроразпределението?

Пандемията изправя всеки един бизнес пред сериозни предизвикателства и ние не правим изключение. Ефектът върху работата ни е такъв, какъвто е повече или по-малко върху всяка компанията – промяна в организацията на работа, непланирани разходи и нужда от осигуряване на допълнителни ресурси, карантинирани служители и цели екипи от ключови звена, различни потребности на клиентите, трудностите при обслужването им лице в лице и др. Разликата при нас в сравнение с други бизнеси е, че ние не можем да оставим голяма част от хората си да работят от вкъщи, не можем да си позволим да спрем работа дори и за няколко дни, не можем да мислим само за оцеляването на служителите си, трябва да мислим и за клиентите си. Особено сега, когато работата на много от тях зависи от електрозахранването. Тук трябва и да споменем, че наши клиенти са  не само битът и бизнесът, но институции от всякакъв характер, включително болниците. Още в началото на пандемията направихме проверка на съоръженията на 150 медицински заведения, за да гарантираме сигурност на електрозахранването им. Носим отговорност и сме длъжни  да се справим, каквото и да ни струва, колкото и ресурси да изискват новите обстоятелства, колкото и служители да са под карантина. Мрежата е жива система и не трябва да се допуска да спре. Същевременно изискванията за много от нашите дейности не се облекчиха по време на пандемия. Ангажиментите ни да развиваме мрежата, да присъединяваме нови клиенти, да подменяме и отчитаме електромерите, и много други останаха валидни, независимо че в един период бяхме ограничени по отношение на планираните изключвания, без които нито една операция по мрежата не може да бъде извършена и т.н. Успоредно с това знаете, че имаше и период, в който нямаше предпазни средства, клиентите не ни допускаха до обектите си, а служителите бяха притеснени да изпълняват задълженията си. Трудно е, но никой не е виновен за ситуацията, в която се намираме. Всеки човек, всеки бизнес търпи негативи в тази нова среда.

Но всичко, което казвате, не попречи ли на изпълнението в инвестиционната програма на дружеството? Има ли планирани и изостанали проекти?

За нас беше истинско предизвикателство да организираме работата си по начин, който да позволи изпълнението на инвестиционната програма в пълен обем и така, че всеки един планиран обект да бъде реализиран в цялост. Мисля, че това беше възможно единствено благодарение на професионализма на хората в дружеството. Всеки малко или много променя начина си на живот, тревожи се за себе си и за близките си, справя се с лични предизвикателства - поддържа се едно постоянно ниво на стрес, което бавно изтощава всеки човек. Успоредно с това служителите в дружеството живеят с ангажимента, че от решенията в компанията, от организацията и управлението на екипите зависи електрозахранването на столицата и цяла Западна България…отговорността наистина е голяма. А предизвикателствата се появяват едно след друго. Като пример мога да дам явлението на преместването на хората от града в крайградските райони. Възможността да работят от вкъщи накара много хора да се преместят на вилите си в села и вилни зони, купуват се къщи, строят се нови. Хората предпочитат да работят сред природата, отколкото в апартамент в града, други решават да инвестират спестяванията си заради кризата и да се възползват от новата покупка. Това обаче рефлектира сериозно върху мрежата. Тя не е оразмерена по начин, по който може да поеме този товар при тази рязка промяна. По принцип подобни явления се случват плавно в годините, тази необходимост се отчита, планират се обекти. Всичко стана толкова бързо, толкова места се напълниха с хора и техника, която изисква ток, а същевременно средата не ни позволява да работим с пълен капацитет. Ето и един пример от София. Всяка година подменяме част от критичната електроенергийна инфраструктура  110 kV, на стойност милиони левове, така че да гарантираме сигурността на електрозахранването на столицата. Тези проекти са съпътствани със своите си трудности, но тази година се изправихме пред една неочаквана пречка. Реализацията изисква висококвалифицирани експерти от чужбина със специфични познания, необходими за изпълнението на подобни проекти. Улиците бяха разкопани, работата беше в ход, но се приеха мерки, които не позволиха компетентните инженери да долетят в България. В крайна сметка, с много усилия от всички и с подкрепата на институциите проектът беше реализиран в срок. Осигурихме по-надеждно електрозахранване на над 100 000 клиенти в столицата.  С примерите мога да продължа дълго, но мисля, че стана ясно как рефлектира пандемията върху инвестиционните намерения на дружеството. Разбира се, аз се гордея, че въпреки всичко ние реализирахме в пълен обем инвестиционната си програма в размер на близо 80 млн. лв. и изпълнихме плановете си. Благодаря на всички мои колеги за това.

Това означава ли, че вирусът не се отрази и на плана ви за 2021 г?

За да се развива мрежата, да се осигуряват нови капацитети, да се гарантира навременната подмяна на съоръженията и да се работи в посока дигитализация и автоматизация, без които нито едно електроразпределително дружество няма как да продължи напред, ние сме длъжни не само да изпълним плана си, но и да съставим още по-амбициозен за следващата година. Най-лесно е да се оправдаем с форсмажорните обстоятелства и да ограничим обема си на работа. Но това не е в интерес на никого. Затова през  2021 г. ние ще инвестираме над 100 млн. лв. Ще положим всички усилия да се справим с трудностите и да изпълним целите си. Даваме си сметка и че в резултат на пандемията оперативните разходи нараснаха рязко, но правим  всичко възможно и служителите, и клиентите да получават сигурност.

100 млн. лв. ли са реалните нужди на мрежата?

Вижте, европейското качество и развитие на услугата изисква европейски цени на електроенергията. Ние правим това, което можем, в рамките на нашите възможности. Институтът за енергиен мениджмънт в България потвърди, че мрежовите цени в България остават устойчиво сред най-ниските в ЕС  - повече от два пъти по-ниски от средните за съюза. Ако мога да направя сравнение и с Чехия – там цените за мрежови услуги са два пъти по-високи, отколкото тук. Според Евростат по цени за мрежови услуги България  е на 35-то място от 38-те европейски държави, включени в последните статистически данни за 2019 г. След нея са само Република Северна Македония, Малта и Грузия. Цената в България  е три-четири пъти по-ниска от тази в Белгия, Лихтенщайн и Германия. Ако все по-високите изисквания  към мрежите в следващите десетилетия не намират своето отражение в цените чрез съответни ценови решения и регулаторни интервенции, би било логично да се търсят други начини за насочване на публичен ресурс за тяхното развитие, модернизация и дигитализация. Засега този факт изглежда не се отчита. Опасно е България да изостане в прехода към дигитална енергетика.  А нуждата от промени е на прага ни. Развитието на технологиите във всеки сектор е бурно, все по-осезаемо това се усеща и в нашия. Изискванията на клиентите стават все по-високи, необходимостта от дигитално управление на мрежата започва да се усеща все по-остро.

Ние направихме първите стъпки в тази посока. Полагаме основите на мрежата за утрешния ден. Работата ни се променя по отношение на засилена автоматизация и нови технологични възможности, а именно – изграждането и внедряването на умни мрежи. Дигитализацията ни дава възможност за постоянен мониторинг на мрежата, за анализи и планиране на действия. Тя е от особена важност за по-бързите ни реакции на клиентските нужди. Въпреки че те се развиват постоянно и динамично,  вече сме запознати с доста от изискванията, на които ще трябва да реагираме в близко бъдеще. Нужна е дългосрочна стратегия за развитие на електроразпределителната мрежа и на дружеството, което я поддържа и усъвършенства.  В момента например подготвяме старта на най-важния проект във връзка с разработването на стратегия на дружеството -   така наречения AGA (Advanced Grid Automation).  Целта му е да ни даде насоки за следващите 10 години – какви системи и технологии трябва да се внедрят, за да може електроразпределителната мрежа и нейното управление да отговорят на очакваното развитие и нуждите не само на клиентите, но и на цялата енергийна система в България. Подготвяме се за бъдещето. Очакваме енергийният сектор да добие съвсем различни измерения, основен фокус на енергийната политика ще бъдат т.нар. „смарт“ или интелигентни мрежи. Домакинствата и  бизнесът ще произвеждат сами електричество и не само ще бъдат енергийно независими, но и ще доставят електроенергия в мрежата. Предстоят интересни времена. Имаме компетенциите, опита и желанието да отговорим  на новите изисквания. Трябва да ни бъдат осигурени обаче и съответните възможности, за да достигнем едно наистина европейско качество на услугата в крак с новото време.

 

публикувано
 
Март 2021