ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

27 януари 2023

На среща при областния управител в Ловеч от „ЕРМ Запад“ се ангажираха да отговорят на всеки поставен въпрос

На среща при областния управител на Ловеч, която се проведе на 25 януари, представителите на „Електроразпределителни мрежи Запад“ (ЕРМ Запад“) ЕАД поеха ангажимент да обсъдят детайлно поставените от кметовете въпроси и да изготвят компетентни отговори. Работната среща бе организирана от инж. Светослав Славчев, за да се обсъдят с представителите на местните власти и дружеството, което стопанисва електроразпределителната мрежа в област Ловеч, взаимодействието и комуникацията с цел подобряване качеството на електроснабдяването и повишаване на клиентската удовлетвореност.

Основните проблеми, поставени от общините, са за чести прекъсвания на електрозахранването, в резултат на които се повреждат домакински електроуреди, ниско напрежение на места, оплетени в проводниците клони.

За прекъсванията на тока в отделни части на областта от „ЕРМ Запад“ отговориха, че през 2022 г. държавният Енергиен системен оператор (ЕСО) е извършил реконструкция на свои подстанции, което е наложило краткотрайни и поетапни прекъсвания на електрозахранването. За всички тези планирани прекъсвания, извършени по искане на ЕСО, са били информирани съответните общини и областната администрация. Информация е била публикувана и в местни медии. Допълнително „ЕРМ Запад“ е извършило планирани реконструкции на свои въздушни електропроводи ниско и средно напрежение с цел повишаване на сигурността на захранването и подобряване на качеството на доставяната еленергия.

От дружеството заявиха още, че редовно извършват прочистване на сервитутните зони на мрежите от близкостояща растителност, които дейности са съпътствани от смущения в захранването с цел обезопасяване на работата. Това продължава и към момента, съобразено с метеорологичните условия.

На въпроси за необходимостта от кастрене и премахване на дървета по електроразпределителната мрежа, както и извозване на премахнатите клони беше разяснено, че съгласно нормативните изисквания за сервитутите на енергийните обекти в сервитутната зона на въздушните мрежи не се допуска засаждане на трайни дървесни насаждения. Това изискване обаче невинаги се спазва. Затова от „ЕРМ Запад“ предложиха сътрудничество с общините, които от своя страна поеха ангажимент да набавят съответните разрешителни за премахване на дървета под мрежата. Относно извозването на отрязаните клони се постигна споразумение за съвместно търсене на решение от общините и „ЕРМ Запад“ за всеки конкретен случай, така че да се постигне максимална ефективност.

Кметовете и техните представители повдигнаха въпроса за регистрирането на щети. Този въпрос е уреден в общите условия, обясниха от „ЕРМ Запад“, съгласно които клиентът трябва до пет дни от узнаването да уведоми писмено другата страна. Това може да бъде по имейл на klienti@ermzapad.bg, в център за клиенти на „Електрохолд“ и „ЕРМ Запад“ или с писмо, изпратено до адрес: гр. София, 1784, бул. „Цариградско шосе“ 159. Дружеството е длъжно в срок до 24 часа след получаване на уведомлението да изпрати свой представител за съставяне на констативен протокол за нанесените вреди. До съставянето на констативния протокол не трябва да се предприемат действия по ремонт или подмяна на повредените уреди. Уведомяването се извършва персонално от всеки конкретен клиент

По въпроси, свързани с подаването на жалби за отклонения в напрежението, представителите на „ЕРМ Запад“ разясниха, че отклоненията се установяват на база на индивидуално подадени сигнали, на които дружеството реагира чрез проверка и при констатирани на нередности незабавно ги отстранява. За целта е необходимо клиентите да подадат сигнал на имейл klienti@ermzapad.bg или в център за клиенти с посочен точен адрес и телефон за обратна връзка.

В хода на дискусията беше подчертано, че е особено важно, когато потребителите извършват реконструкции на своите жилища или увеличават по друг начин консумацията в тях, да се съобразяват с предоставената мощност и при необходимост да поискат увеличаването ѝ, за да се гарантира безопасност и качество на услугата.

Срещата премина ползотворно, в дух на взаимно разбиране, коментира инж. Светослав Славчев, и с ангажимент за директна комуникация с цел своевременно решаване на възникнали въпроси и подобряване на обслужването. Тя се проведе и в резултат на подписаното споразумение за партньорство от лятото на миналата година между областния управител и „ЕРМ Запад“, чиято цел е подпомагане успешното реализиране на политиките и проектите в интерес на жителите на област Ловеч.

Регионалният мениджър на активи на „ЕРМ Запад“ за област Ловеч Бойко Чавдаров увери местните власти, че е на разположение да реагира при възникнали въпроси и да им оказва съдействие. Предстоят и срещи по общини.