ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

28 октомври 2022

ЕРМ Зарад беше домакин на Европейската седмица по безопасност и здраве при работа

Техническият учебен център на ЕРМ Запад беше домакин на работен семинар, с който на 25.10.2022 г. беше отбелязана Европейската седмица по безопасност и здраве при работа. В семинара участваха над 30 представители, членове на клубовете по безопасност и здраве от гр. София, гр. Враца и гр. Плевен. В семинара се включиха и представители на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ - Димо Иванов, ръководител отдел „Контрол на дейност“  и Александър Борисов, главен инспектор.

Европейската седмица по безопасност и здраве при работа се отбелязва всяка година през октомври и има за цел повишаване осведомеността за значението на активното и ангажирано управление на безопасността и здравето при работа.

Домакините от ЕРМ Запад представиха своите постижения и добри практики в областта на здравословните и безопасни условия на труд и разказаха за програмите за повишаване на квалификацията и преквалификация на служителите, част от които е и създаването на модерния Технически учебен център на ЕРМ Запад.

Представена беше и програмата Safety check, която спечели първо място през 2021 г. за най-иновативен продукт в областта на здравословните и безопасни условия на труд. Програмата е насочена към превенция и контрол на здравословните и безопасни условия на труд с цел намаляване на трудовия травматизъм.

В края на работния семинар ЕРМ Запад получи от представителите на клубовете по безопасност поздравителен плакет за постигнати резултати при внедряването на иновативни решения и ангажираност в областта на осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд.