ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

31 октомври 2023

ЕРМ Запад взе участие в годишната среща на проект „Безопасен полет за птиците на Дунав“

На 17 и 18 октомври в Унгария се състоя четвъртата среща на партньорите по LIFE проекта „Безопасен полет за птиците на Дунав“ в Гьонгьос, Унгария. Основните теми в дискусиите бяха насочени към консервационните и комуникационните дейности по проекта, осъществени до момента, и стъпките, които предстоят. Екип на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД и Българското дружество за защита на птиците също присъстваше на срещата.

На 18 октомври се проведе Консултативен семинар, на който бяха поканени външни експерти. Бяха представени общо осем презентации, фокусиращи се върху опазването на птиците, чрез обезопасяване на опасни електропроводи, последните опити и препоръки. Представители на ЕРМ Запад споделиха ключови моменти от натрупания дългогодишен опит в обезопасяването на рискови електропроводи.

Събитието беше организирано със съдействието на партньора по проекта – енергопреносната компания MAVIR – Az energia irányítója, която на 19 октомври организира 14-та конференция за опазване на птиците с фокус върху опазването на мигриращите птици.

LIFE проектът „Безопасен полет за птиците на Дунав“ е пример за широко транснационално сътрудничество. Той се изпълнява от Словашкото дружество за защита на хищните птици (RPS) в партньорство с бенефициенти от 7 държави -  Австрия, България, Хърватия, Унгария, Румъния, Сърбия и Словакия. Проектът си сътрудничи и с организации в Германия, макар те да не са официални партньори. Партньорството  включва неправителствени природозащитни организации, компании от частния сектор (8 електрически компании и 1 железопътна компания), държавни природозащитни институции и общини. Проектът представя решение на една от най-големите заплахи за дивите видове птици днес - конфликтът на птиците с електроразпределителната и електропреносната мрежа.