ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

27 септември 2022

ЕРМ Запад участва в новия проект Horizon Europe ENFLATE за декарбонизация чрез дигитализация

Внедряването на „интелигентни мрежи“ – електроразпределителни мрежи, които наблюдават и адаптират енергийните потоци от производството до потреблението – трябва да се случи бързо, за да се постигне въглеродна неутралност до 2050 г.

На 14 и 15 септември 2022 г. партньорите в консорциума по новия проект на Horizon Europe ENFLATE се събраха в Атина за официалния старт на четиригодишната инициатива. Консорциумът се състои от 30 партньори от Гърция, Белгия, Германия, Франция, Испания, Швеция, България и Швейцария. Те се ангажират да предложат и стартират мащабни платформи за обмен на данни, ориентирани към потребителите.

Проектът ENFLATE има за цел да доразвие съществуващите вече решения за оптимизиране на енергийните потоци и потоците от данни и да приложи тези решения в различни ситуации и за различни нужди на потребителите.

Проектът е насочен към споделено използване на възобновяеми енергийни източници и по-широко навлизане на чиста енергия в енергийните системи, като същевременно намалява оперативните разходи по мрежата. ENFLATE трябва да предостави средства за ефективен контрол на обмена на електроенергия на регионално, национално и европейско ниво. Това ще подобри комуникацията между децентрализираните енергийни източници и ще стимулири устойчивото развитие на нови многосекторни бизнес модели, при които в търговията с електроенергия участватпотребителите и /т.нар. просюмъри.

ENFLATE се финансира частично от Европейската комисия чрез нейната Програма за изследвания и иновации, Horizon Europe, със сумата от 7 686 305 евро и ще се изпълнява с общ бюджет от 14 314 162 евро.

Участници от българска страна са Блокс здравни и социални грижи ЕООД, Югоизточноевропейска технологична компания ООД, Електроразпределителни мрежи Запад и държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО). Пилотният проект, по който  партньорите ще работят съвместно, е свързан с използването на изкуствен интелект и смарт устройства с цел намаляване на енергийните разходи на дома за възрастни хора Блокс Хоспис.

ЕРМ Запад беше представена от Ясен Тодоров (втория от дясно наляво), директор Управление на мрежата