ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

30 август 2023

ЕРМ Запад проведе среща с представители на район Кремиковци

Състоянието и възможностите за развитие на електроразпределителната мрежа в район Кремиковци бяха обсъдени в поредица от работни срещи на жители от района с ръководството на ЕРМ Запад на 30 август 2023 г.

Представителите на електроразпределителното дружество разясниха начина на захранване на клиентите в района и извършените подобрения по електроразпределителната мрежа през последните години, както и тенденциите за развитието ѝ.

В момента се осъществява модернизация и реконструкция на подстанция „Яна“, собственост на ЕРМ Запад, в посока автоматизация на системите за управление с цел по-бърза реакция в случай на необходимост и намаляване на безтоковите паузи. Това е свързано с изключване на електрозахранването с цел безопасност, като изключванията се осъществяват в малките часове на денонощието (между 00:00 ч. и 05:00 ч.), когато броят на активните потребители е най-малък. Пълната реконструкция на „Яна“ се планира да приключи до 30 октомври.

В допълнение, на срещите беше отбелязано, че плановата дейност на ЕРМ Запад по мрежата се съпътства с т. нар. оперативни превключвания с продължителност до 5 минути. Те предизвикват краткотрайни смущения на електрозахранването, но са неизбежни в процеса на работа. Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена в специално приложение на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.

По време на дискусиите беше засегната темата за смущенията на електрозахранването. Уточни се, че смущенията през юли и август тази година са вследствие на кацане на птици (щъркели) по стълбове на електропровод 110 киловолта. С големия размах на крилата си щъркелите предизвикват къси съединения, които задействат защитите в подстанция „Яна“ и се преустановява електрозахранването. Изключванията продължават от 3 до 5 минути – време, необходимо за превключване към резервния извод. В тази връзка дружеството предприе през август технически мероприятия и монтира щъркобрани и девертори, които да ограничат достъпа на птиците до съоръженията от мрежата. Монтиране на птицезащитните съоръжения, приключи на 23 август, като от 19.08. не е констатирано изключване заради птици в района.

Друга причина за прекъсванията, констатирани от ЕРМ Запад в община Кремиковци, са гръмотевичните бури. Те също задействат защитите на електропроводите и предизвикват кратковременни изключвания на електрозахранването.

На срещите беше обсъден процесът за подаване на сигнали от клиенти за изгорели уреди. Сигналите може да бъдат подадени в клиентски център на компанията или по електронната поща klienti@ermzapad.bg в рамките на пет дни от узнаване на повредата. В рамките на 24 часа от получаване на сигнала служители на ЕРМ Запад посещават обекта на клиента и съставят констативен протокол за щетите. В случай че повредата е по вина на дружеството, то заплаща ремонта на електроуреда или неговата стойност, ако уредът не може да се ремонтира.

Всяка година ЕРМ Запад извършва регулярни мерки с превантивен характер с цел локализиране на проблемните участъци в район Кремиковци: