ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

14 юни 2023

Електрохолд обсъди приоритетите в дейността на дружествата си с местните власти в област Перник

Над 2.5 млн. лева ще инвестира ЕРМ Запад, част от групата Електрохолд, в реконструкция и модернизация на електроразпределителната мрежа в област Перник до края на 2023 г. Мениджъри от дружествата на Електрохолд обсъдиха развитието на електроразпределителната мрежа в област Перник с представители на местните власти. Заместник-областният управител Илинка Никифорова изрази увереността си в ефективното партньорство между Електрохолд и местните власти за устойчиви инвестиции в подобряване качеството на живот на гражданите и гарантиране на доставката на електроенергия.

От планираните инвестиции за изграждане на съоръжения за присъединяване на нови клиенти  ще бъдат отделени 1 020 000 лв. Над 720 000 лв. е инвестицията в реконструкция на въздушни мрежи ниско напрежение и изнасяне на електромерни табла в селата Копаница, Червена могила, Ерул и Кладница. За изграждане на съоръжения средно напрежение са осигурени 402 000 лв., които ще бъдат вложени в закупуване на нови трансформатори, подмяна на кабел 20 кV в гр. Трън, възстановяване на въздушен електропровод „Извор“ от подстанция „Калище“, както и за подмяна на съоръжения в трафопостове в гр. Перник. С реализирането на тези инвестиции ЕРМ Запад продължава изпълнението на дългосрочната си стратегия за повишаване сигурността на снабдяването с електрическа енергия на територията на област Перник.

Електрохолд провежда поредица от срещи с представители на местните власти в Западна България. Събитията са част от политиката на открита, активна и диалогична комуникация на компанията с кметовете на общини и областните управители на територията, която обслужва.

 

На снимката:

Карел Крал, главен изпълнителен директор на Електрохолд България, и Илинка Никифорова, заместник-областен управител на Перник