ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

05 декември 2022

Екип на ЕРМ Запад участва в среща за проекта „Безопасен полет за птиците на Дунав“ в Унгария

Първата среща, организирана на живо, на екипа на проекта „Безопасен полет за птиците на Дунав“ по програма LIFE се проведе на 23 ноември в град Тата, Унгария. Основните теми в дискусиите бяха насочени към консервационните и комуникационните дейности по проекта и стъпките, които предстоят. Обсъдиха се и добрите практики при употребата на различни видове дивертори. Екип на българските представители в проекта - Българското дружество за защита на птиците и „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД - също присъстваше на срещата.

Събитието беше организирано със съдействието на партньора по проекта - енергопреносната компания MAVIR - Az energia irányítója, която на 24 ноември организира 13-та конференция за опазване на птиците с фокус върху опазването на мигриращите птици.

„Безопасен полет за птиците на Дунав“ бе представен от различни партньори по проекта, заедно с интересни презентации за други проекти и инициативи. Програмата беше обогатена от споделяне на знания и демонстрация на инсталиране на дивертори FireFly чрез дрон от компанията FiiHaa Engineering s.r.o., Словакия.