ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Прилагане на Наредба № Е-РД-04-06/28.09.2016 г.

Във връзка с прилагане на Наредба № Е-РД-04-06 от 28 септември 2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници, клиентите, попадащи в обхвата на съответната заповед на Министерство на енергетиката, следва да информират своя доставчик на електрическа енергия/координатор на балансираща група, който на свой ред да изпрати уведомление до ЕРМ Запад на електронен адрес: frame.contract@ermzapad.bg.