ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта
ръка  с телефон

Контакти

Радослав Димитров

1784 София,
бул. „Цариградско шосе“ № 159

тел.: +359 2 89 58 027
информационна линия: 0700 10 010
факс: +359 2 89 59 667
имейл: radoslav.dimitrov@electrohold.bg

На редовно годишно Общо Събрание на Акционерите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, проведено на 16.06.2016 г., за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2016 г., беше избран:

Ърнст и Янг Одит ООД
Регистриран одитор, вписан под номер 108 в регистъра на ДЕС със седалище и адрес на управление:

София 1124
бул. "Цариградско шосе" 47А, ет. 4