ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Редовно годишно общо събрание на акционерите – 30.07.2020

Покана

Пълномощно на юридическо лице

Пълномощно на физическо лице

Публикация на поканата във в. "24 часа

Публикация на поканата в Търговския регистър при Агенцията по вписванията

Точка 1

Точка 2

Точка 3

Точка 4

Точка 5

Точка 6

Точка 7

Точка 8

Точка 9

Точка 10

Точка 11

Точка 12

Точка 13

Протокол от редовно годишно общо събрание на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, проведено на 30.07.2020 г.