ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Редовно годишно общо събрание на акционерите - 26.06.2019 г.

Покана

Пълномощно на юридическо лице

Пълномощно на физическо лице

Публикация на поканата във в. "24 часа

Публикация на поканата в Търговския регистър при Агенцията по вписванията

Протокол от годишното заседание на ОСА от 26.06.2019 г.

Точка 1

Точка 2

Точка 3

Точка 4

Точка 5

Точка 6

Точка 7

Точка 8

Точка 9

Точка 10

Точка 11

Точка 12

Точка 13

Точка 14

Точка 15