ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Извънредно общо събрание на акционерите – 15.12.2021 г.

Покана

Пълномощно за физическо лице

Пълномощно за юридическо лице

Точка 1

Точка 2

Обявление в Търговския регистър

Публикация на поканата

Протокол

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, проведено на 29.12.2021 г.