ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Устав

Уставът на ЕРМ Запад е основният устройствен акт на дружеството. Той регламентира основните правно-организационни и корпоративни аспекти от дейността му, процедурата за свикване и провеждане, както и компетентността на Общото събрание на акционерите, функциите, задълженията и отговорностите на корпоративните ръководства, както и други важни условия, свързани с дейността на дружеството.